Πολιτική Προστασίας Δ.Π.Χ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας καταλαμβάνει όλα τα υποκείμενα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και του ΓΚΠΠΔ.


2. Αρμοδιότητες

2.1 Ο Υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με το ΓΚΠΔ είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η παρούσα Πολιτική θα είναι διαθέσιμη στα υποκείμενα των δεδομένων πριν το γραφείο συλλέξει/επεξεργαστεί τα προσωπικά τους δεδομένα. 2.2 Όλο το προσωπικό του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 2 καθώς και οι συνεργάτες οι οποίοι εμπλέκονται ενεργά σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων είναι υπεύθυνοι να διασφαλίσουν ότι η συγκεκριμένη Πολιτική -ειδοποίηση έχει δεχθεί την προσοχή του υποκειμένου των δεδομένων και πως η συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων τους είναι εξασφαλισμένη.


3. Πολιτική -Ειδοποίηση Προστασίας

3.1 Ποιοι είμαστε;

Είμαστε το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καστοριάς

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο για τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΠΔ (GDPR), εδώ:

Υπεύθυνος συμμόρφωσης: Μέλλιος Παναγιώτης με το ΓΚΠΠΔ, τηλέφωνο, 2467025388 e-mail [email protected]

Ενδέχεται να συλλέξουμε-επεξεργαστούμε τις κάτωθι πληροφορίες οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων:

Τύπος προσωπικών δεδομένων: Σκοπός επεξεργασίας
προσωπικά στοιχεία που μας υποβάλετε, όπως το όνομά σας, στοιχεία επικοινωνίας όπως η διεύθυνση σας, ο αριθμός τηλεφώνου σας, η διεύθυνση email σας, στοιχεία τιμολόγησης όπως ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., τα στοιχεία σύνδεσής σας, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, στοιχεία απαιτούμενα από εργατική νομοθεσία και ασφαλιστική (ΑΜΚΑ), φωτογραφίες ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρέχεται κατά την προσέγγισή από εσάς σχετικά με τις υπηρεσίες μας Για την επικοινωνία μας μαζί σας και τη διαχείριση των μεταξύ μας εμπορικών σχέσεων στα πλαίσια της εκάστοτε συμβατικής μας σχέσης καθώς και για τις νόμιμες υποχρεώσεις μας
Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων, των προμηθευτών, του φυσικού προσώπου-ατομική επιχείρηση του Κ.Δ.Β.Μ. Οι πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε στα πλαίσια της ιδιότητας μας είναι οι απολύτως απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα με τη χρήση cookies κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας (όπως πχ. IP η πληροφορίες προτιμήσεων) Οι συγκεκριμένες πληροφορίες μας επιτρέπουν να θυμόμαστε εσάς και τις προτιμήσεις σας κατά τη χρήση του ιστότοπού μας ώστε να σας παρέχουμε καλύτερη εμπειρία πλοήγησης και να σας παρέχουμε υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίες


Ζητάμε αυτές τις πληροφορίες ώστε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να ολοκληρώσουμε τη σύμβαση μαζί σας. Δεν είναι απαραίτητο να μας παράσχετε οποιαδήποτε από αυτές τις πληροφορίες. Εάν όμως δεν το κάνετε, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παράσχουμε την υπηρεσία που ζητήσατε ή να ολοκληρώσουμε τη συναλλαγή σας.

Η νομική μας βάση για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορεί να είναι μία ή περισσότερες από τις κάτωθι:

 • Η Συγκατάθεσή σας
 • Εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβαση
 • Η συμμόρφωσή με έννομες υποχρεώσεις
 • Τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκουμε ως ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 2

3.2 Συναίνεση

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία και το ΓΚΠΔ το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 2 θα αποκτά πάντα ρητή συγκατάθεση από τα υποκείμενα των δεδομένων για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων τους. Συναινώντας στην παρούσα Πολιτική - ειδοποίηση απορρήτου μας δίνετε την άδεια να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ειδικά για τους σκοπούς που προσδιορίζονται. Η συναίνεση απαιτείται ώστε να επεξεργαστούμε και τους δύο τύπους προσωπικών δεδομένων (απλά και ευαίσθητα), αλλά πρέπει να δοθεί ρητά. Όταν μας γνωστοποιείτε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα θα σας ενημερώνουμε πάντα για τον λόγο και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι εν λόγω πληροφορίες. Για όσες επεξεργασίες είναι απαραίτητη η συγκατάθεσή σας, σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ακολουθώντας τις οδηγίες που θα σας υποδείξουμε.


3.3 Διαβίβαση

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 2 ενδεχομένως να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε δημόσιες Αρχές, Οργανισμούς, φορείς ή/και Δημόσιες Υπηρεσίες, συνεργάτες, βοηθούς εκπλήρωσης των δραστηριοτήτων μας ανάλογα με το περιεχόμενο της σύμβασής σας με σκοπό τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων σας και δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός Ε.Ε ή σε τρίτους χωρίς προηγουμένως να έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας.


3.4 Περίοδος Διατήρησης

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 2 θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η συμβατική μας σχέση και θα αποθηκεύσει μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται ώστε να εξασφαλιστούν τα έννομα συμφέροντα αμφοτέρων. Σε περίπτωση δε συνεργατών και εργαζομένων της εταιρείας τα δεδομένα θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας καθώς και για το ενδεχόμενο προβολής επικουρικών αξιώσεων των εργαζομένων προς την εταιρεία.


3.5 Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων

Ανά πάσα στιγμή, ενώ έχουμε στην κατοχή μας ή επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εσείς, το υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των πληροφοριών που κρατάμε για εσάς.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε δεδομένα τα οποία κρατάμε για εσάς που είναι ελλιπή ή ανακριβή.
 • Δικαίωμα στη λήθη: σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν από τα αρχεία μας τα δεδομένα που κρατάμε για εσάς.
 • Δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας : όπου ισχύουν ορισμένοι όροι για να έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης : έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε σε ορισμένους τύπους επεξεργασίας
 • Δικαίωμα στην ένσταση σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ: επίσης έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην αυτόματη επεξεργασία ή δημιουργία προφίλ (εάν γίνεται πράγματι τέτοια).
 • Δικαίωμα ελέγχου: στην περίπτωση που η εταιρεία μας αρνείται να ικανοποιήσει κάποιο αίτημά σας με βάση τα ως άνω δικαιώματα που έχετε, θα σας δώσουμε ένα λόγο ως προς το γιατί. Έχετε το δικαίωμα να διαμαρτυρηθείτε όπως τονίζεται και στην παράγραφο 3.6 κάτωθι.

Όλα τα παραπάνω αιτήματα θα προωθηθούν από τη στιγμή που εμπλέκεται και τρίτο μέρος στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.


3.6 Παράπονα

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να εκφράσετε παράπονο για τον τρόπο που επεξεργάζεται το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 2 τα προσωπικά σας δεδομένα, ή για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν το παράπονό σας, έχετε το δικαίωμα να συμβουλευτείτε ή/και να υποβάλετε καταγγελία απευθείας στην ελεγκτική αρχή και στον Υπεύθυνο για τη συμμόρφωση με το ΓΚΠΠΔ του ΚΕ.ΚΙ.ΒΙ.Μ 2

Οι λεπτομέρειες για κάθε μια από αυτές τις επαφές είναι:

Στοιχεία επικοινωνίας ΑΠΔΠΧ Υπεύθυνος ΓΚΠΠΔ για το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 2 -στοιχεία επικοινωνίας
Όνομα επικοινωνίας: Μέλλιος Παναγιώτης τηλέφωνο, 2467025388 e-mail [email protected]
Διεύθυνση 1 : Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καστοριάς» Αγίας Βαρβάρας 13 Τ.Κ. 52100 Καστοριά
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], [email protected]  [email protected] 
Τηλέφωνο-φαξ : Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 Fax: +30-210 6475628 2467025388


3.7 Πολιτική προστασίας

Διαβάστε περισσότερα για το πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας εδώ https://kekkastorias.com/


4. Διαδικτυακή Πολιτική Προστασίας

Αυτή η Πολιτική αφορά τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδας μας. Συλλέγοντας αυτές τις πληροφορίες, δρούμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και, βάσει νόμου, είμαστε υποχρεωμένοι να σας παρέχουμε πληροφορίες για εμάς, για το λόγο και τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, και για τα δικαιώματα που έχετε πάνω σε αυτά.

Προσωπικά δεδομένα
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε , τα προσωπικά δεδομένα ορίζονται ως:

«οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο δεδομένων). Αναγνωρίσιμο πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να αναγνωριστεί άμεσα ή έμμεσα, με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, έναν αριθμό αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν την φυσική, φυσιολογική, γενετική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου» (άρθρο 4 ΓΚΠΔ).


Ποιοι είμαστε; Είμαστε το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 2 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καστοριάς


Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο για τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΠΔ (GDPR) ή/ και τους εκπροσώπους προστασίας δεδομένων μας, εδώ:

Μέλλιος Παναγιώτης με το ΓΚΠΠΔ, τηλέφωνο, 2467025388 e-mail [email protected]

Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, επομένως οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων πρέπει να απευθύνονται στα στοιχεία επικοινωνίας παραπάνω.


Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;
Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες με τη χρήση cookies (όπως πχ. IP, η πληροφορίες προτιμήσεων, στοιχεία χρήσης συσκευής), δηλαδή πληροφορίες που μας επιτρέπουν να θυμόμαστε εσάς και τις προτιμήσεις σας κατά τη χρήση αυτού του παρόντος ιστότοπου. Χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή πληροφοριών αυτού του είδους. Τη διεύθυνση ΙΡ σας, την οποία χρησιμοποιούμε για να καταγράφουμε το ενδιαφέρον σας και τις επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας.


Πως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας;
Αυτή η Πολιτική Προστασίας δηλώνει πώς εμείς, το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 2 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καστοριάς θα συλλέξουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να διατηρούμε επαφή μαζί σας και να διαχειριζόμαστε αιτήματα ή παράπονα που μας υποβάλλετε ή για να βελτιστοποιούμε τις υπηρεσίες μας, για τους σκοπούς των απευθείας προωθητικών ενημερωτικών ενεργειών και της έρευνας αγοράς. Για να ασκούμε τη διοίκηση εντός της εταιρείας μας και να διαχειριζόμαστε και να προστατεύουμε την υποδομή τεχνολογίας των πληροφοριών που διαθέτει η εταιρεία μας.

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 2 θα επεξεργαστεί (συλλέξει, αποθηκεύσει και χρησιμοποιήσει) τις πληροφορίες που παρέχετε με τρόπο συμβατό με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε (ΓΚΠΠΔ). Θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας ακριβείς κι ενημερωμένες και να μην τις κρατήσουμε για περισσότερο απ’ όσο είναι απαραίτητο και αναγκαίο για τους σκοπούς της διατήρησής τους. Το πόσο καιρό θα πρέπει να διατηρούνται ορισμένα είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί επίσης να διέπεται από συγκεκριμένες απαιτήσεις του τομέα των επιχειρήσεων και συμφωνημένες πρακτικές αλλά και επιταγές της κοινής νομοθεσίας.


Γιατί συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες ;
Προκειμένου να προηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας χρειάζεται να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, δεσμευόμαστε να εξασφαλίσουμε πως οι πληροφορίες που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε είναι κατάλληλες γι’ αυτό τον σκοπό και δεν οδηγούν σε προσβολή της ιδιωτικότητάς σας.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies μας επιτρέπουν να θυμόμαστε εσάς και τις προτιμήσεις σας κατά τη χρήση του παρόντος ιστότοπου ώστε να σας παρέχουμε καλύτερη εμπειρία πλοήγησης καθώς και υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίες. Ειδικότερα με τη χρήση της υπηρεσίας Google Analytics χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. Παρόλο που η Google καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς.


Πρόκειται να μοιραστείτε τα δεδομένα μου με κάποιον άλλον;
Πιθανόν να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που συνδέονται με την ιστοσελίδα μας. Τυχόν τρίτα μέρη με τα οποία μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι υποχρεωμένα να διατηρήσουν τα στοιχεία σας με ασφάλεια και μόνο στα πλαίσια νόμιμων σκοπών επεξεργασίας. Η εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται και δε διαβιβάζει τα ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη χωρίς τη ρητή σας συγκατάθεση, παρά μόνο στην περίπτωση που υπάρχει άλλος νόμιμος λόγος επεξεργασίας ή υποχρέωση. Οι πληροφορίες σας αποθηκεύονται στο σύστημα επεξεργασίας του παρόχου φιλοξενίας της ιστοσελίδας μας και άλλων παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών όπως η Google, των οποίων η έδρα βρίσκεται στις ΗΠΑ και είναι πιστοποιημένοι στην Ασφάλεια Απορρήτου Ε.Ε- ΗΠΑ διαθέτοντας επαρκή μέτρα προστασίας. Η εταιρεία μας δεν χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που μας παρέχετε για να λάβει οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη απόφαση που μπορεί να σας επηρεάσει.


Για πόσο διάστημα διατηρούμε τις πληροφορίες σας ;
Διατηρούμε τις πληροφορίες πλοήγησής σας συνήθως ανώνυμης και για το χρονικό διάστημα ισχύος της παραμονής σας στον ιστότοπό μας. Εντούτοις είναι πιθανό να διατηρηθούν τα δεδομένα σας για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που μας αποστείλετε κάποιο αίτημα ο χρόνος διατήρησης των στοιχείων που μας παρέχετε εσείς οι ίδιοι (π.χ στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας) ποικίλει ανάλογα με το χρόνο ικανοποίησης του αιτήματός σας.


Τα δικαιώματά σας πάνω στις πληροφορίες σας
Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 2 κατόπιν αιτήματός σας, μπορεί να επιβεβαιώσει ποιες πληροφορίες κρατάμε για εσάς και πώς αυτές υπόκεινται σε επεξεργασία. Εφόσον το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 2 διατηρεί προσωπικά δεδομένα για εσάς μπορείτε να ζητήσετε τις κάτωθι πληροφορίες:

 • Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας που έχει αποφασίσει πώς και γιατί θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας.
 • Τον σκοπό της επεξεργασίας καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία.
 • Εφόσον η επεξεργασία βασίζεται σε έννομα συμφέροντα της εταιρεία μας ή τρίτου μέρους, πληροφορίες για αυτά τα συμφέροντα.
 • Τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέχθηκαν, αποθηκεύτηκαν και επεξεργάστηκαν.
 • Τον αποδέκτη ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους διατέθηκαν/θα διατεθούν τα δεδομένα.
 • Αν και εφόσον μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σε μια Τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, πληροφορίες για το πώς εξασφαλίζουμε ότι αυτό γίνεται με ασφάλεια. Η Ε.Ε έχει εγκρίνει την αποστολή προσωπικών δεδομένων σε κάποιες χώρες επειδή πληρούν ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Σε άλλες περιπτώσεις, εξασφαλίζουμε πως υπάρχουν ειδικά μέτρα για να διασφαλιστούν οι πληροφορίες σας.
 • Το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα σας.
 • Λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματά σας να διορθώσετε, διαγράψετε, περιορίσετε ή εναντιωθείτε σε κάποιες επεξεργασίες.
 • Πληροφορίες για το δικαίωμά σας να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
 • Τον τρόπο υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή.
 • Εάν η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νόμιμη ή συμβατική απαίτηση, καθώς και εάν είστε υποχρεωμένος να παράσχετε τα προσωπικά δεδομένα και τις πιθανές συνέπειες της παράλειψης παροχής αυτών των δεδομένων.
 • Την πηγή των προσωπικών δεδομένων εφόσον αυτά δε συλλέχθηκαν απευθείας από εσάς.
 • Οποιεσδήποτε λεπτομέρειες και πληροφορίες των αυτοματοποιημένων λήψεων αποφάσεων, όπως η δημιουργία προφίλ καθώς και τη σημασία και τις αναμενόμενες συνέπειες μιας τέτοιας επεξεργασίας (αν και εφόσον πράγματι γίνεται). Για να υποβάλετε αίτημα μέσω email, ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παραπάνω.


Το δικαίωμά σας να παραπονεθείτε
Εάν έχετε κάποιο παράπονο για τη χρήση που κάνουμε στις πληροφορίες σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας καθώς και με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema=PORTAL

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 13/6/2019


5. Ενημερώσεις στην παρούσα Πολιτική Προστασίας

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας και των διεργασιών μας, καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων σας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα. Ως εκ τούτου, ενδέχεται κατά καιρούς να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας. Συνεπώς, σας συνιστούμε να ελέγχετε αυτήν τη Πολιτική σε τακτική βάση. Η παρούσα Πολιτική ενημερώθηκε στις 13/6/2019\


Στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου συμμόρφωσης με το ΓΚΠΠΔ :

Υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με το ΓΚΠΠΔ Στοιχεία επικοινωνίας
Όνομα επικοινωνίας: ΜΕΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Διεύθυνση : ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 13 ΤΚ 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
Τηλέφωνο: 2467025388


Κάτοχος Εγγράφου και Έγκριση

Ο Υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με το ΓΚΠΠΔ είναι ο κάτοχος του συγκεκριμένου εγγράφου και είναι αρμόδιος να εξασφαλίσει ότι αυτό το αρχείο αναθεωρείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αναθεώρησης του ΓΚΠΔ.

Μια πρόσφατη έκδοση του εν λόγω εγγράφου είναι διαθέσιμη σε όλο το προσωπικό της εταιρίας και έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 2 .

Υπογραφή: Ημερομηνία: 13/6/2019

Εγγραφή Ιστορικού Αλλαγών

Έκδοση Περιγραφή Αλλαγής Έγκριση Ημερομηνία Έκδοσης
1 Αρχική έκδοση <Υπεύθυνος> 13/6/2019
2 Τροποποίηση που αφορά:
cart side close
cart icon
My Cart
There are item (s) in your cart.
Total: